Zoek naar:

  Hiermee verklaart ondergetekende akkoord te gaan met een automatische afschrijving van zijn/haar rekening inzake een hieronder aan te klikken abonnement betreffende onderhoud van de computer. U kunt hierbij kiezen voor automatische afschrijving per jaar of per maand.

  De contractsduur is minimaal 1 jaar en wordt telkens met 1 jaar automatisch verlengd.

  Met dit abonnement kunt u maximaal twee maal per jaar een beroep op PC-onderhoud doen. De hulp omvat de kosten van arbeidsloon voor onder andere:

  - Herinstallatie pc

  - Verwijderen virus en/of spyware

  - Verhelpen van softwarematige problemen

  - Reparatie pc (u betaalt alleen het te vervangen onderdeel) indien dit door ons zelf uitgevoerd kan worden.

  - Hulp op afstand Hieronder kunt u aanklikken welk abonnement u wenst af te sluiten:

  Abonnement 1: PC Hulp thuis, kosten € 10,= per maand
  Abonnement 2: PC Hulp thuis, kosten € 120,= per jaar

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  e-mail

  ibannr(verplicht)